Tin mới nhất :
Bưu điện Thành phố Hà Nội triển khai dịch vụ mới " Chuyển phát nội tỉnh HNP Express - Chuyển phát hộ chiếu, căn cước công dân – Dịch vụ chuyển phát thương mại điện tử"

 
  Cước dịch vụ chuyển phát
  Cước dịch vụ tài chính bưu chính
  Cước dịch vụ viễn thông - CNTT
  Cước dịch vụ khác

 
Thông tin cước dịch vụ bưu chính chuyển phát
 ( Chưa bao gồm VAT và Phụ phí xăng dầu )

Lựa chọn dịch vụ :       Tải xuống biểu mẫu cước EMS