Tin mới nhất :
Bưu điện Thành phố Hà Nội triển khai dịch vụ mới " Chuyển phát nội tỉnh HNP Express - Chuyển phát hộ chiếu, căn cước công dân – Dịch vụ chuyển phát thương mại điện tử"
I HANOIPOST
TIN TỨC SẢN XUẤT KINH DOANH
Bưu điện Tp Hà Nội thông báo tuyển dụng nhân viên kinh doanh
Bưu điện Tp Hà Nội thông báo tuyển dụng nhân viên kinh doanh
Bưu điện Tp Hà Nội thông báo tuyển dụng kỹ sư tin học
 
Bưu điện Tp Hà Nội thông báo tuyển dụng kỹ sư tin học
 
DANH SÁCH BƯU GỬI KHÔNG CÓ NGƯỜI NHẬN - ĐỢT 1/2021
DANH SÁCH BƯU GỬI KHÔNG CÓ NGƯỜI NHẬN - ĐỢT 1/2021 (Kèm theo văn bản số 126 /TB-BĐHN ngày 25/02/2021 của Bưu điện TP Hà Nội)
Khai trương Cửa hàng tiện lợi Postmart tại địa chỉ số 8 Lê Thạch
Khai trương Cửa hàng tiện lợi Postmart tại địa chỉ số 8 Lê Thạch
 Niêm yết VTN đợt 2 năm 2020
 Danh sách bưu gửi không có người nhận đợt 2 năm 2020
KHUYẾN MÃI TƯNG BỪNG – CHÀO MỪNG KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG POSTMART 08 LÊ THẠCH 24/11/2020
CHÀO MỪNG KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG POSTMART 08 LÊ THẠCH 24/11/2020
Lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, 5/2020 sẽ được trả một lần
Lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, 5/2020 sẽ được trả một lần
Bưu điện - văn hóa xã sẽ kết nối liên thông triển khai dịch vụ công mức 3, 4
 

Bưu điện - văn hóa xã sẽ kết nối liên thông triển khai dịch vụ công mức 3, 4

 
Thông báo thay đổi, dịch chuyển một số địa điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng
 Thông báo thay đổi, dịch chuyển một số địa điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

Tham khảo nguồn internet
Tham khảo nguồn internet