Tin mới nhất :
Bưu điện Thành phố Hà Nội triển khai dịch vụ mới " Chuyển phát nội tỉnh HNP Express - Chuyển phát hộ chiếu, căn cước công dân – Dịch vụ chuyển phát thương mại điện tử"
I HANOIPOST
TIN TỨC TẤM GƯƠNG BƯU CHÍNH

Ban Giao bưu vận và Ban Thông tin liên lạc TW

Cục miền Nam được phong tặng danh hiệu Anh

hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Ngày 15/8, tại TP.Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và

Truyền thông và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông..

Người phụ nữ đam mê với nghề bán Bảo hiểm. 

Tổng kết năm 2012, Nguyễn Thị Trinh - nhân

viên bán hàng dịch vụ bảo hiểm của Bưu điện

Bình Chánh - là người dẫn đầu Bưu Điện TP.

Hồ Chí Minh về công tác bán bảo hiểm... 

Bông hồng phố Núi. 

Mọi người biết tới Chị là một doanh nhân trưởng

thành từ một nhà giáo. 32  năm công tác liên tục

, thành đạt  trong sự nghiệp  và có cuộc sống gia

đình hạnh phúc, Chị xứng đáng với danh hiệu... 

Họa sỹ  Đỗ  Lệnh Tuấn - Cuộc đời và những

con tem 

Với Anh, nghệ thuật không có điểm dừng, người

sáng tác phấn đấu bao nhiêu cũng chưa đủ.Anh

đi nhiều, đọc nhiều,hiểu nhiều và đặc biệt rất..


Tham khảo nguồn internet
Tham khảo nguồn internet