Tin mới nhất :
Bưu điện Thành phố Hà Nội triển khai dịch vụ mới " Chuyển phát nội tỉnh HNP Express - Chuyển phát hộ chiếu, căn cước công dân – Dịch vụ chuyển phát thương mại điện tử"
Bưu điện Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo “ Bưu điện Thủ đô - Những giọt máu hồng”
Bưu điện Hà Nội và VNPT Hà Nội tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ
Chiều ngày 05/8/2019, tại Hà Nội, Bưu điện thành phố Hà Nội và Tổng cục Hải quan đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ & trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Bưu điện thành phố Hà Nội trao thưởng cho chủ nhân của giải đặc biệt chương trình “Lộc xuân Kỷ Hợi - Thuận lợi cả năm” trị giá 10 lượng vàng SJC
  BƯU CHÍNH CHUYỂN PHÁT
   TÀI CHÍNH BƯU CHÍNH
VIỄN THÔNG - CNTT
DỊCH VỤ KHÁC

Dịch vụ Logistic  là  dịch  vụ mà khách

hàng thỏa thuận ủy quyền cho Bưu điện

thực  hiện  một  phần  hoặc toàn bộ việc

nhận gửi, vận chuyển và phát ...

Chuyển phát nhanh EMS là dịch vụ nhận

gửi, vận chuyển  và  phát các loại thư, tài

liệu, vật  phẩm  hàng  hóa  theo  chỉ  tiêu 

thời gian được công bố trước.

Dịch vụ Bưu phẩm gồm : 

Thư: Là bản chữ viết, sao hoặc in mang

nội dung thông tin riêng giữa người gửi 

và người nhận. Thư được dán kín và ....

Dịch vụ Phát hàng thu tiền ( COD ) được

sử dụng kèm với các dịch vụ Bưu chính

chuyển phát để ủy thác cho Bưu điện thu

hộ một khoản tiền của người nhận ... 

Dịch vụ Bưu kiện  là những kiện hàng

chữa vật phẩm, hàng hóa. Kích thước

lớn nhất :chiều dài cộng với chu vi lớn

nhất không đo theo chiều dài đã đo...

Là dịch vụ chuyển phát các bưu phẩm

trong đó người gửi không ấn định chi

tiết địa chỉ người nhận mà chỉ ấn định

đối tượng khách hàng và khu vực phát...

Phát hành báo chí là dịch vụ nhận đặt

mua  và chuyển, phát "báo chí in" xuất

bản trong nước và báo chí nước ngoài

nhập khẩu vào Việt Nam...

Dịch vụ  VN  QuickPost  là dịch vụ chuyển

phát nhanh đi quốc tế của Bưu chính Việt

Nam hợp  tác  với Công  ty  TNHH DHL -

VNPT.