Tin mới nhất :
Bưu điện Thành phố Hà Nội triển khai dịch vụ mới " Chuyển phát nội tỉnh HNP Express - Chuyển phát hộ chiếu, căn cước công dân – Dịch vụ chuyển phát thương mại điện tử"
 
 

Bưu chính"Người gác cổng" thông tin thời đại số

Sử  dụng  công  nghệ  phòng  thư  tín điện tử, các

hãng bưu chính có cơ hội hợp tác với khách hàng

lớn và  trở  thành "người gác cổng "  thông tin liên

lạc bên ngoài  cho  doanh nghiệp...

 

Sản phẩm bưu chính

Nguồn vnexpress